Informacje

Samorząd Notarialny:

www.kin.pl – Krakowska Izba Notarialna
Dyżur Prezesa Izby – środy w godzinach od godziny 15 do 16

www.krn.org.pl – Krajowa Rada Notarialna

Nadzór nad notariuszami:

www.krakow.sa.gov.pl – Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Przyjmowanie interesantów w poniedziałki w godzinach 14 – 16 oraz w czwartki w godzinach 11 – 14

www.ms.gov.pl – Minister Sprawiedliwości

Baza aktów prawnych:

www.sejm.gov.pl – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (t. j. z dnia 14 października 2008 r. (Dz.U. Nr 189, poz. 1158)
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 28 lipca 2005 roku (Dz.U. nr 167 poz. 1398)
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. z dnia 28 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 450 ze zm.)
Ustawa o podatku od spadków i darowizn (t. j. z dnia 3 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1514 ze zm.)