Kancelaria Notarialna Kraków

Witamy na stronach internetowych Kancelarii Notarialnej Notariuszy:
Agnieszki Mazur-Kułakowskiej, Macieja Kułakowskiego i Marcina Solaka.

Nasza Kancelaria Notarialna prowadzona jest od 1 lipca 2008 roku w formie spółki cywilnej, zaś wcześniej samodzielna działalność prowadzona była od 1995 roku w Niepołomicach, a następnie od 1999 roku w Krakowie. Nasze doświadczenie poparte jest zatem długoletnią praktyką zawodową, co umożliwia nam dokonywanie nawet najbardziej skomplikowanych czynności w stosunkowo krótkim czasie.

Fachowa, rzetelna obsługa jest bardzo ważna, gdyż każdy prędzej czy później stanie przed koniecznością stawienia się w kancelarii notarialnej. Zakres czynności prawnych, które pod rygorem nieważności powinny zostać sporządzone w formie aktów notarialnych jest bowiem bardzo szeroki. Są to między innymi:

  • umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości oraz umowa przenosząca własność, zawarta w celu wykonania istniejącego zobowiązania,
  • umowy spółek prawa handlowego – spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej
  • zrzeczenie się dziedziczenia przez spadkobiercę ustawowego,
  • umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Wprowadzenie przez ustawodawcę wymogu dokonywania czynności w formie aktów notarialnych wynika z dążenia do zagwarantowania pewności obrotu prawnego. Na straży ich prawidłowości stoi bowiem funkcjonariusz publiczny – notariusz. Działalność notariuszy (w szczególności w dużych miastach, takich jak Kraków) powinna być zatem szybka, zapewniając w ten sposób realny dostęp do czynności notarialnych wszystkim zainteresowanym obywatelom.

Poza sytuacjami, gdy obowiązek dokonania czynności w formie aktu notarialnego wynika bezpośrednio z ustawy, istnieje szereg czynności, dla których taka właśnie forma zachowana zostać powinna dla procesowych celów dowodowych. Istnieją również czynności prawne, którym – ze względu na ich rangę i społeczną doniosłość – bezpieczniej nadać formę aktów notarialnych i wykonać je w obecności urzędników, jakimi są notariusze.

Nasza Kancelaria Notarialna (Kraków, centrum miasta, lokal na parterze nr 2 przy ulicy Św. Teresy nr 12) to miejsce, w którym pracują notariusze z wieloletnim stażem pracy. Jeśli potrzebujecie Państwo notariusza w Krakowie, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Szczegółową mapkę z lokalizacją Kancelarii znajdą Państwo w zakładce dojazd. Jeśli chcą Państwo umówić się z notariuszem na dokonanie czynności notarialnej w konkretnym terminie, zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub wypełnienia formularza kontaktowego, który znajduje się na naszej stronie.

Co do zasady, notariusze sporządzają czynności notarialne w Kancelarii Notarialnej w Krakowie. Dokonanie czynności notarialnej w innym miejscu jest możliwe, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Ze swojej strony zapewniamy rzetelność, terminowość i ukierunkowanie na potrzeby naszych klientów. Duże doświadczenie naszych notariuszy pozwala nam zaoferować Państwu fachowe wsparcie. Przed spotkaniem w naszej Kancelarii w Krakowie dostają Państwo od nas szczegółowe wytyczne dotyczące wymaganych dokumentów.

Jeżeli potrzebują Państwo notariusza w Krakowie,
serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.